Schoolbel op muziek bij IMS met IP7

Project Overview

Instituut Maris Stella Sint-Agnes of Interculturele MagneetSchool, zoals ze zich liever noemen, is een brede school gelegen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Via een doordacht taalbeleid wil de school de finesses van het Nederlands bijbrengen bij leerlingen van zowel de ASO, TSO als de BSO richtingen .
Op het einde van het schooljaar 2014 kozen ze ons voor de automatisering van de schoolbel en omroep installatie via Digital Acoustics IP7 modules.
Verschillende gebouwen, sommige die niet aan elkaar grensden, moesten opnieuw het centrale belsignaal kunnen horen. Door op het IP-netwerk van de school de IP7 versterkermodules aan te sluiten werd een gemakkelijke versprijding van het signaal mogelijk. Het BellCommander programma maakt het beheer van de tijdstabellen van de geluidssignalen zeer eenvoudig. Elke weekend of vakantiedag, elke aanpassing van het lesrooster wordt probleemloos geconfigureerd en grafisch in een kalender voorgesteld.
Omdat nu het belsignaal door luidsprekers wordt verdeeld kan het signaal ook een muziekje zijn of verschillende muziekjes voor verschillende afdelingen. Ook kan het susteem gebruikt worden als omroepsysteem in de school voor algemene mededelingen.